(HNM) – Chức năng giám sát, hoạt động phản biện của MTTQ hiện đã được quy định trong Hiến pháp, các quyết định 217, 218 của Ban Chấp hành TƯ (khóa XI). Những năm qua, thông qua giám sát, phản biện (GSPB), MTTQ đã kịp thời phát hiện những sai phạm, khuyết điểm; phổ biến, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động GSPB của MTTQ các cấp ở Thủ đô vẫn còn bất cập.

Vận hành giám sát, phản biện của chiến trường các cấp đã có các góp phần|góp phần không-thểcoi–nhẹ đối với không ít mặt tiến triển kinh tế – nhân dân. Ảnh: Nhật Nam

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Đào Văn Bình: để tiến hành tốt chức năng GSPB đòi hỏi cán bộ trận mạc phải có năng lực, năng lực, sức khỏe mới có thể giảng giải, chỉ dẫn quần chúng… Và việc này đang được MTTQ TP chú ý. Nhưng điều mà chiến trận các cấp băn khoăn là đến thời khắc này, chính-sách GSPB vẫn còn khoảng trống; sự vào cuộc của sắp xếp, ban, ngành chức năng chưa rõ nét; những chương trình, nội dung, phần việc để MTTQ GSPB còn chưa đích thực gắn với thực tiễn…

Đến nay, MTTQ 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã ký kết được quy chế kết hợp với HĐND – UBND cùng cấp tiến hành GSPB; trong đấy, 25 quận, huyện bố trí được hội nghị phản biện xã hội, vận hành kiểm soát và 72/584 xã, phường, thị trấn cũng đã mạnh dạn tổ chức phản biện quần chúng. Khá nhiều hội nghị được Công ty đạt xứng đáng, giúp cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng có thông tin chính xác, đa chiều, thêm nhiều năng lực phân tích, xem xét giải quyết đặng nêu ra các quyết định đúng đắn, giới hạn sơ sót, tối-ưu hóa biện pháp trước khi tiến hành. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trần bối-cảnh ước tính, hoạt động GSPB được xúc tiến tốt, có tác-động sửa-chữa triệt để các thể hiện dân chủ khuôn mẫu, thúc đẩy minh bạch hóa trong những thủ tục hành chính và các hoạt động KT – XH. Qua đó, MTTQ và các Tổ chức thành viên tham dự xem xét cán bộ, đảng viên, viên chức và những người hoạt động công vụ, chủ động ngăn ngừa vi phạm, quan lại, tham nhũng, chểnh mảng phí… Thế nhưng, MTTQ hiện mới chỉ phản hồi, khuyến nghị về chủ trương, đường lối, pháp luật trong dự thảo, trong khi đòi hỏi GSPB cộng đồng cao hơn nhiều.

Kể về các không-đạt-yêu-cầu trong vận hành GSPB, nhiều cán bộ MTTQ không thể phủ nhận, trình độ, trình độ của cán bộ làm công tác này còn giới hạn. Ngoài ra, do chưa có cách thức gắn chặt nhiệm vụ của sắp xếp kết nối với MTTQ tiến hành GSPB nên MTTQ gặp nhiều gian khó, dễ dẫn tới làm hình thức, lấy lệ. Có thể kể ra các không-phù-hợp như việc cơ quan chức năng chuyển các dự thảo văn bản cho MTTQ lấy quan điểm hay là GSPB quá chậm, không đủ thời gian để hỏi han quan điểm những nhà khoa học, nhà chuyên môn cũng như thống kê và đi hiện thực. Bà Ngô Thị Ngọc Bích, CT Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng có ý kiến (về), không ít khi những quan điểm của MTTQ tụ hội gửi lên trên bị “gạt” ra khỏi văn bản, dự-án mà không có hồi âm, không có nguyên do. Điều này chẳng những gây bức bối mà còn làm giảm nhiệt huyết của các người làm nghĩa vụ GSPB. Ông Trần Thanh Vân, CT Ủy ban MTTQ xã Trung Giã (Sóc Sơn) – đơn vị được nhận xét là điểm sáng của Thành phố về GSPB cũng phân bua, theo quy định ngày nay, MTTQ chỉ có quyền giám sát công trình do cấp huyện, xã đầu tư, còn những dự án chung cư do cấp TP làm chủ đầu tư thì MTTQ không có quyền được tham dự. Điều này là bất phù hợp, thiếu công khai, dân chủ. Cũng theo ông Trần Thanh Vân, vì lợi ích của xã hội nên cán bộ MTTQ và nhân dân luôn quyết chí xem xét, tuy-nhiên thành-tích thu được chưa như mong muốn do không nhận được sự hiệp tác nhiệt thành từ khá nhiều bên.

Nhằm- làm-việc GSPB đạt linh nghiệm, bảo đảm yêu cầu về tính khoa học, trung thực, hợp lý, MTTQ phải huy động được đội ngũ nhà chuyên môn có tri thức sâu rộng về các lĩnh của sinh sống xã hội, nhiệt huyết với sự nghiệp của Đảng, của dân, song song cần sửa-chữa, gây dựng nội dung, hình thức GSPB sao cho bản chất hơn. CT Ủy ban MTTQ TP Đào Văn Bình cho rằng, chỉ có thể phản biện cộng đồng tốt nếu công tác kiểm soát của MTTQ được thực hiện một cách thực chất và đồng bộ, những cấp ủy Đảng và chính quyền coi trọng một cách đúng mức chức năng GSPB của chiến trường, đồng thời có chính-sách để người đứng đầu các cơ quan chức năng phải tiếp thu ý kiến phản biện của bà con và những sắp đặt. Đặc trưng, hoạt động phản biện cộng đồng của chiến trường không chịu sức ép từ bất kể Tổ chức, Đoàn thể, cá nhân nào và phải được tiến hành đồng nhất từ Trung Ương tới địa phương. Có như thế, khi Luật MTTQ được phê chuẩn, công tác GSPB mới đích thực phát huy hiệu quả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: